За вход в системата "Електронен регистър за домашни кучета" използвайте следния адрес - Национален регистър за домашни кучета"